Ahteri Mustafa eserleri
Başlık Dil Materyal ISBN Yer No
Ahteri kebir : Arapça- Türkçe büyük lügat / Ahteri Mustafa, Şemsüddin Karahisarlı TR- ARA Sözlük PJ 6636 AHT