Tıraşcı, Mehmet eserleri
Başlık Dil Materyal ISBN Yer No
Kitâbu keşfı'l-hümûm ve'l-kürab fî şerhi âleti't-tarab isimli anonim musiki eseri / Mehmet Tıraşcı TR Kitap 97899751635518 ML 345.T8 TIR