Yalman(Yalkın), Ali Rıza eserleri
Başlık Dil Materyal ISBN Yer No
Cenupta Türkmen oymakları I / Ali Rıza Yalman (Yalgın), haz. Sabahat Emir TR Kitap DR 435.T8 YAL c.1