Yeğin, Abdullah eserleri
Başlık Dil Materyal ISBN Yer No
İslâmi-İlmî-Edebi-Felsefî yeni Lûgat / Abdullah Yeğin TR Sözlük B 741 YEG